Współczesne wyzwania animacji społecznej

Czytaj więcej
WPISY | Publikacje

Współczesne wyzwania animacji społecznej

Rok 2020 postawił przed każdym z nas wiele wyzwań. W obliczu pandemii COVID-19 okazało się, że to, co do niedawna wydawało się być naturalne, niezmienne i/lub arcyważne, w nowych warunkach wcale takie nie jest. Najważniejsze okazało się zdrowie, utrzymanie zatrudnienia i obecność drugiego człowieka. Szereg nieoczekiwanych – a jakże znaczących! – zmian wpłynął również na pracę całej rzeszy społeczników, którzy w tym trudnym czasie i absolutnie niestandardowych warunkach dali sobie radę i znaleźli sposoby na prowadzenie aktywnych działań w swoich lokalnych wspólnotach i społecznościach. Z jednej strony społecznicy, animatorzy, osoby pracujące na rzecz małych społeczności miały bardzo utrudnione zadanie – w końcu ich praca opiera się głównie na spotkaniu z żywym człowiekiem! Z drugiej jednak strony, pandemia unaoczniła nam wszystkim, jak ważne dla życia społecznego są relacje sąsiedzkie, relacje nawiązane wśród lokalnej społeczności. Czy nadszedł właśnie czas animacji społecznej?

Na Państwa ręce oddajemy publikację Współczesne wyzwania animacji społecznej – mini kompendium wiedzy dla każdej osoby, która docenia wartość płynącą z istnienia zaangażowanej i pomocnej wspólnoty lokalnej. Książka ma trzy rozdziały. Pierwszy z nich możemy nazwać rozważaniami teoretycznym i składają się na nie analityczne, wnikliwe teksty napisane przez ekspertów-praktyków. W drugim rozdziale znajdą Państwo wywiady przeprowadzone z animatorami pracującymi w różnych wspólnotach lokalnych. Natomiast trzecia część publikacji obejmuje autorskie opisy dobrych praktyk stosowanych w animacji społecznej na terenie Gdańska.

Study Circle, „rewolucja podwórkowa”, las i sadzenie drzew, a może Dom Sąsiedzki? Metod i narzędzi animacji społecznej oraz miejsc, w których lokalna wspólnota może się integrować, jest wiele. Jednak różne warianty pracy ze społecznością łączy jeden wspólny mianownik – osoba animatora i animatorki. Zaangażowany, dobrze przygotowany do pełnienia swojej roli animator może okazać się brakującym ogniwem w procesie tworzenia silnej, samodzielnej i pomocnej społeczności, która będzie potrafiła wykorzystywać swój potencjał. Możemy zauważyć, że istnienie społeczeństwa obywatelskiego w dobie koronakryzysu nabrało jeszcze większego znaczenia, a wsparcie udzielane m.in. osobom starszym i samotnym pokazało, jak wielką rolę odgrywać może zarówno trzeci sektor, jak i oddolne ruchy sąsiedzkie. Sądzimy, że nadzieje pokładane w animacji lokalnych społeczności będą systematycznie rosnąć. Zachęcamy do lektury i czerpania inspiracji do pracy w obszarze animacji społecznej.