Kondycja mediów lokalnych

Czytaj więcej
WPISY | Aktualności

Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów

Fundacja Media Forum przeprowadziła badania na temat konsumpcji mediów lokalnych, by dowiedzieć się, skąd mieszkańcy miast, miasteczek i wsi czerpią informacje o tym, co się dzieje w sprawach lokalnych. Uwaga: badanie było ogólnopolskie, nie dotyczyło tylko Pomorza.

Oto kilka informacji:

  • 83% ankietowanych mówiło, że informacje lokalne są dla nich bardzo ważne.  I okazuje się, że media lokalne są drugim źródłem pozyskiwania informacji. Po znajomych i przyjaciołach.
  • 86 proc. badanych zapoznaje się informacjami lokalnymi: 8 proc. – przynajmniej raz dziennie, połowa – przynajmniej raz w tygodniu, zaś 80 proc. – przynajmniej raz w miesiącu.
  • Ponad 40% ankietowanych mówiło, że to media niezależne od władz samorządowych są dla nich wiarygodnym źródłem informacji.
  • Do najczęściej wskazywanych mankamentów mediów lokalnych respondenci zaliczają: poruszanie mało istotnych tematów (pobocznych, o marginalnym
    znaczeniu), brak wiarygodności, brak obiektywizmu i niezależności (stronniczość), jak również uwikłanie w bieżące spory na lokalnej scenie politycznej.
  • 19 proc. badanych deklaruje chęć wykupienia subskrypcji gazet lokalnych, jeśli byłaby to unikatowa możliwość dostępu do wysokiej jakości informacji lokalnych (nigdzie indziej niepublikowanych).

 

O innych wnioskach z badania, a także o kondycji dziennikarstwa lokalnego, o pracy samych dziennikarzy z małych redakcji przeczytajcie w ciekawym wywiadzie z z Katarzyną Sroczyńską i Maciejem Starczewskim z Fundacji Media Forum. Kliknijcie w link: https://publicystyka.ngo.pl/lokalna-gazeta-to-nie-folder-reklamowy-a-dziennikarz-nie-jest-osobistym-pr-owcem-organizacji-wywiad

 

 

Artykuły powiązane:
Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja. Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej