Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej

O nas

 

OPIS ZADANIA:

Wspieranie działań statutowych think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, działających nie dla zysku (non- profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym), wspieranie rozwoju instytucjonalnego tych organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Misja

Misją powołania Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich jest stworzenie nowego wymiaru wsparcia działań społecznych, które przyjmą bardziej instytucjonalną formę i znajdą odzwierciedlenie jako rezultaty realnej zmiany.

Tworzymy także:

Pakiety rekomendacji dla biznesu oraz władz lokalnych, na podstawie których będą mogły one tworzyć efektywne systemy współpracy z III sektorem. Dla NGO ma to być źródło aktualnej wiedzy sektorowej i propozycji skutecznego budowania stabilnych organizacji opartych na mocnych fundamentach z realnym udziałem w życiu społecznym.

Budujemy:

Platformę współpracy między władzami, nauką, biznesem i III sektorem połączoną z dialogiem międzysektorowym.

Idea

Idea powołania formalnego Think Tanku poświęconego III sektorowi pojawiła się w wyniku kilkudziesięciu lat doświadczenia Fundacji RC w zakresie udzielania szerokiego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego dla pomorskich NGO-sów. Z dotychczasowych raportów i analiz powstających w Fundacji wynika, że międzysektorowe wsparcie i sprawna współpraca jest jedną z najcenniejszych umiejętności.