Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej

O nas

Misja

Misją powołania Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich jest stworzenie nowego wymiaru wsparcia działań społecznych, które przyjmą bardziej instytucjonalną formę i znajdą odzwierciedlenie jako rezultaty realnej zmiany.

Tworzymy także:

Pakiety rekomendacji dla biznesu oraz władz lokalnych, na podstawie których będą mogły one tworzyć efektywne systemy współpracy z III sektorem. Dla NGO ma to być źródło aktualnej wiedzy sektorowej i propozycji skutecznego budowania stabilnych organizacji opartych na mocnych fundamentach z realnym udziałem w życiu społecznym.

Budujemy:

Platformę współpracy między władzami, nauką, biznesem i III sektorem połączoną z dialogiem międzysektorowym.

Idea

Idea powołania formalnego Think Tanku poświęconego III sektorowi pojawiła się w wyniku kilkudziesięciu lat doświadczenia Fundacji RC w zakresie udzielania szerokiego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego dla pomorskich NGO-sów. Z dotychczasowych raportów i analiz powstających w Fundacji wynika, że międzysektorowe wsparcie i sprawna współpraca jest jedną z najcenniejszych umiejętności.