Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej

Rada Programowa

Rada Programowa Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich jest organem nadzoru merytorycznego, którego rolą jest kontrola pracy zespołów roboczych i ekspertów oraz wyznaczanie planów strategicznych rozwoju. Członkowie Rady Programowej to osoby zaufania publicznego, które swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają działalność think tanku obywatelskiego. Są wśród nich przedstawiciele świata nauki, biznesu, prawa i federacji organizacji pozarządowych.

Jerzy Boczoń

Prezes Fundacji RC

Piotr Stec

Prezes Fundacji MAPA Obywatelska

Witold Toczyski

Doktor habilitowany ekonomii. Prezes Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych

Krzysztof Stachura

Doktor socjologii

Alicja Zajączkowska

Doradca, coach, mentor

Jakub Szlachetko

Doktor prawa. Członek zespołu ekspertów opracowującego aktualizację Krajowej Polityki Miejskiej