Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej

Eksperci

Ekspertami PPBO są specjaliści z różnych dziedzin, m.in. z socjologii, ekonomii, prawa i polityki społecznej. Rezultatem ich pracy analityczno-badawczej są analizy, artykuły i opracowania dostępne w zakładce „Publikacje”, a także publikowane w mediach społecznościowych.

Antonina Paplińska

Politolog, ewaluatorka

Wiceprezes Fundacji RC. W ramach Fundacji jest odpowiedzialna za koordynację i nadzór nad realizowanymi projektami, doradztwo w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych, a także działania badawczo – rozwojowe oraz monitoring i ewaluację. Ukończyła Nauki Polityczne na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza i podyplomowe Studium z Metod Badań Społecznych i Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim. Przez ponad rok pracowała jako wolontariuszka w Human Rights Center w Tbilisi.

czytaj więcej

Jerzy Boczoń

Prezes Fundacji RC

Współzałożyciel Fundacji RC. Kopalnia wiedzy o trzecim sektorze. Konsultant i ekspert programów m.in. Umbrella Project UNDP, Consensus, Civic Dialogue, Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. W latach 2002 – 2008 Przewodniczący Zarządu Ogólnopolskiej Sieci SPLOT. Jest autorem poradników „Standaryzacja Usług Społecznych” i „Budowanie partnerstwa”. Członek Komitetu Ekspertów i współautor „Modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”.

czytaj więcej

Łukasz Samborski

Ekonomista

Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie doktorant i nauczyciel akademicki. Od 9 lat związany z sektorem pozarządowym, koordynator wielu projektów społecznych oraz edukacyjnych. Dyrektor Fundacji RC, członek zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych oraz prezes zarządu Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Prospekt.

Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego VI Kadencji.

czytaj więcej

Magdalena Muszel

Socjolożka

Dr Magdalena Muszel, socjolożka, antropolożka, od 2019 roku prezeska Fundacji Zatoka. W 2013 roku obroniła tytuł doktora nauk społecznych i politycznych na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół kwestii związanych z migracją Polaków po 2004 roku oraz współczesnymi ruchami społecznymi, zwłaszcza kobiecymi.

czytaj więcej

Krzysztof Stachura

Socjolog

Doktor socjologii i badacz społeczny. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwerystetu Gdańskiego. Współzałożyciel Fundacji Ośrodek Badań i Analiz Społecznych. Jest specjalistą w zakresie diagnoz lokalnych i ewaluacji programów społecznych. Jego głównymi obszarami zainteresowań naukowych są antropologia nowych technologii i przemiany praktyk uczestnictwa w kulturze.

czytaj więcej

Piotr Stec

Prezes Fundacji MAPA Obywatelska

Szkoleniowiec, trener i certyfikowany doradca formalnoprawny dla organizacji pozarządowych. Jest też Członkiem Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Ogólnopolskiego Konwentu Wojewódzkich RDPP.

czytaj więcej

Jacek Gralczyk

Redaktor i autor kilkudziesięciu wydawnictw, artykułów i opracowań o tematyce związanej z animacją społeczną. Brał udział w realizacji ogólnopolskich i międzynarodowych projektów naukowych i edukacyjnych z zakresu aktywizowania społeczności lokalnych oraz rozwijania partycypacji społecznej i publicznej. Aktywny trener i wykładowca akademicki. Na stałe związany ze stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

czytaj więcej

Maria Mendel

PROF. DR HAB.

Kieruje Zakładem Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowana pedagogiką miejsca, akcentującą przestrzenne wymiary demokratycznych stosunków społecznych oraz indywidualnej i społecznej autokreacji, od lat prowadzi badania, z których wiele ma charakter interdyscyplinarny i angażuje zarówno ludzi nauki, jak kultury i sztuki.

czytaj więcej