Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej

Antonina Paplińska

Politolog, ewaluatorka

Wiceprezes Fundacji RC. W ramach Fundacji jest odpowiedzialna za koordynację i nadzór nad realizowanymi projektami, doradztwo w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych, a także działania badawczo – rozwojowe oraz monitoring i ewaluację. Ukończyła Nauki Polityczne na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza i podyplomowe Studium z Metod Badań Społecznych i Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim. Przez ponad rok pracowała jako wolontariuszka w Human Rights Center w Tbilisi.  Na co dzień zaangażowana w funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra robota”.

Artykuły powiązane: