Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej

Krzysztof Stachura

Socjolog

Socjolog i badacz społeczny. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwerystetu Gdańskiego. Współzałożyciel Fundacji Ośrodek Badań i Analiz Społecznych. Jest specjalistą w zakresie diagnoz lokalnych i ewaluacji programów społecznych. Jego głównymi obszarami zainteresowań naukowych są antropologia nowych technologii i przemiany praktyk uczestnictwa w kulturze.