Magdalena Muszel

Socjolożka

Dr Magdalena Muszel, socjolożka, antropolożka, od 2019 roku prezeska Fundacji Zatoka. W 2013 roku obroniła tytuł doktora nauk społecznych i politycznych na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół kwestii związanych z migracją Polaków po 2004 roku oraz współczesnymi ruchami społecznymi, zwłaszcza kobiecymi.

Jest doświadczoną i zaangażowaną badaczką, członkinią zespołów badawczych, wykładowczynią oraz autorką szeregu publikacji naukowych i raportów. Jest specjalistką głównie w metodach jakościowych (wywiady indywidualne i grupy fokusowe) oraz prowadzi warsztaty z wykorzystaniem metody Design Thinking. Posiada również wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji różnorodnych społecznych oraz marketingowych projektów na zlecenie firm i instytucji, jak również w organizacji profesjonalnych wydarzeń akademickich i firmowych (zjazdy, szkoły letnie, sympozja, konferencje). Umiejętności i wiedzę w tym obszarze poświadczają zdobyte międzynarodowe certyfikaty, takie jak Prince2Foundation, Prince2Practitioner i Agile PM oraz dyplom studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami Politechniki Gdańskiej.

Artykuły powiązane:
Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja. Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej