Magdalena Muszel

Socjolożka

Dr Magdalena Muszel, socjolożka, antropolożka, od 2019 roku prezeska Fundacji Zatoka. W 2013 roku obroniła tytuł doktora nauk społecznych i politycznych na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół kwestii związanych z migracją Polaków po 2004 roku oraz współczesnymi ruchami społecznymi, zwłaszcza kobiecymi.

Jest doświadczoną i zaangażowaną badaczką, członkinią zespołów badawczych, wykładowczynią oraz autorką szeregu publikacji naukowych i raportów. Jest specjalistką głównie w metodach jakościowych (wywiady indywidualne i grupy fokusowe) oraz prowadzi warsztaty z wykorzystaniem metody Design Thinking. Posiada również wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji różnorodnych społecznych oraz marketingowych projektów na zlecenie firm i instytucji, jak również w organizacji profesjonalnych wydarzeń akademickich i firmowych (zjazdy, szkoły letnie, sympozja, konferencje). Umiejętności i wiedzę w tym obszarze poświadczają zdobyte międzynarodowe certyfikaty, takie jak Prince2Foundation, Prince2Practitioner i Agile PM oraz dyplom studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami Politechniki Gdańskiej.