Wolontariat zagraniczny. Jak to się robi na Pomorzu?

Zrealizowane na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Badań Obywatelskich badania jakościowe pozwalają zaprezentować specyfikę wolontariatu zagranicznego w kontekście województwa pomorskiego zarówno z punktu widzenia organizacji koordynujących i goszczących czy społeczności lokalnej, jak również z perspektywy samych wolontariuszy.

Czytaj więcej
WPISY | Publikacje

Wolontariat międzynarodowy w województwie pomorskim. Raport.

Województwo pomorskie jest regionem będącym jednym z liderów aktywności w realizacji projektów związanych z wolontariatem zagranicznym w Polsce (po
Dolnym Śląsku i województwie mazowieckim). Równocześnie Pomorze jest jedną z najatrakcyjniejszych destynacji w naszym kraju wybieraną przez
młodych wolontariuszy z całego świata. W latach 2007–2020 w województwie pomorskim zrealizowano 202 projekty, w których udział wzięło 990 wolontariuszy z zagranicy. Od października 2018 roku inicjatywy związane z wolontariatem międzynarodowym realizowane są w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS), natomiast wcześniej projekty tego typu funkcjonowały pod nazwą Wolontariatu Europejskiego, w skład którego wchodziły programy: MŁODZIEŻ (2000–2006), Młodzież w działaniu (2007–2013) oraz Erasmus+ (2014–2018).

Zrealizowane na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Badań Obywatelskich badania jakościowe pozwalają zaprezentować specyfikę wolontariatu zagranicznego w kontekście województwa pomorskiego zarówno z punktu widzenia organizacji koordynujących i goszczących czy społeczności lokalnej, jak również z perspektywy samych wolontariuszy. Badania zrealizowane zostały w sierpniu i wrześniu 2021 roku przy zastosowaniu metody indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI – In-Depth Interview) oraz wywiadu grupowego (FGI – Focus Group Interview). Łącznie przeprowadzonych zostało dziesięć wywiadów indywidualnych, w tym sześć wywiadów z koordynatorami wolontariatu zagranicznego oraz cztery z przedstawicielami organizacji koordynujących.

Poszczególni respondenci reprezentowali instytucje z Gdańska (Regionalne Centrum Wolontariatu, Fundacja Sprawni Inaczej), Gdyni (Centrum
Współpracy Młodzieży, Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa), Lęborka (Stowarzyszenie EDUQ, I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego), Kwidzyna (Stowarzyszenie Akwedukt) oraz Starogardu Gdańskiego (Klub Sportowy Beniaminek). Dodatkowe informacje na temat wolontariatu międzynarodowego, prezentujące doświadczenia i perspektywę jego uczestników, pozyskane zostały w ramach wywiadu grupowego z sześciorgiem byłych lub obecnych wolontariuszy z zagranicy (z Macedonii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Turcji, Albanii), realizujących swoje projekty wolontariackie na terenie
województwa pomorskiego.

Redakcja: dr Magdalena Muszel 
Oprawa graficzna i skład: Adrianna Wałdoch

Artykuły powiązane:
Wolontariat międzynarodowy w województwie pomorskim. Raport. Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja. Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej
Biogram autora: