Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej

Czytaj więcej
WPISY | Publikacje

Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań

Podsumowanie raportu
Przeprowadzone badania dają bieżący obraz kondycji trzeciego sektora w sferach, których dotyczyły. Przeprowadzone zostały w okresie specyficznym, bo w czasie intensywnych przygotowań do realnego korzystania ze znacznych środków finansowych z UE. Dzięki zastosowaniu tych samych rodzajów narzędzi i zbliżonej metodologii do badań ogólnopolskich, było możliwe porównanie do badań przeprowadzonych w Gdańsku, jak również najnowszych badań rozwoju sektora pozarządowego w Polsce z sytuacją w Województwie Pomorskim. Pozwoliły one na zinwentaryzowanie najważniejszych potrzeb, jakie należy zaspokoić, ale także potencjału, który jest do wykorzystania.

Jest to szczególnie ważne w okresie, w którym Polska ma tak znaczący dostęp do funduszy strukturalnych UE. Organizacje pozarządowe mają wiele sfer do zagospodarowania i zadań do realizacji. Będą mogły realizować ważne przedsięwzięcia rozwojowe i korzystać z dostępnych środków, wykorzystując swój specyficzny potencjał. Żeby jednak skorzystać z tej historycznej szansy, tak jak inne podmioty publiczne czy biznes muszą być dobrze przygotowane pod względem merytorycznym, organizacyjnym i finansowym. Aby organizacje pozarządowe mogły skutecznie wpływać na rozwój swoich społeczności lokalnych muszą być poważnie traktowane przez innych partnerów lokalnych, a w szczególności przez organizatorów rozmaitych procesów konsultacyjnych i decyzyjnych, administrację lokalną. Muszą być autentycznym partnerem. Potrzebują wsparcia materialnego, dającego stabilność instytucjonalną i profesjonalnego szkolenia i doradztwa „wydobywającego” ich autentyczne, niezwykle cenne z punktu widzenia społeczności lokalnych, umiejętności.

 

Autorka: Agnieszka Grafińska-Dejna
Konsultacje merytoryczne: Jerzy Boczoń
Rok wydania 2008

 

 

Artykuły powiązane:
Wolontariat międzynarodowy w województwie pomorskim. Raport. Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja. Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej
Biogram autora: