Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej

Czytaj więcej
WPISY | Publikacje

Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań

Podsumowanie raportu
Przeprowadzone badania dają bieżący obraz kondycji trzeciego sektora w sferach, których dotyczyły. Przeprowadzone zostały w okresie specyficznym, bo w czasie intensywnych przygotowań do realnego korzystania ze znacznych środków finansowych z UE. Dzięki zastosowaniu tych samych rodzajów narzędzi i zbliżonej metodologii do badań ogólnopolskich, było możliwe porównanie do badań przeprowadzonych w Gdańsku, jak również najnowszych badań rozwoju sektora pozarządowego w Polsce z sytuacją w Województwie Pomorskim. Pozwoliły one na zinwentaryzowanie najważniejszych potrzeb, jakie należy zaspokoić, ale także potencjału, który jest do wykorzystania.

Jest to szczególnie ważne w okresie, w którym Polska ma tak znaczący dostęp do funduszy strukturalnych UE. Organizacje pozarządowe mają wiele sfer do zagospodarowania i zadań do realizacji. Będą mogły realizować ważne przedsięwzięcia rozwojowe i korzystać z dostępnych środków, wykorzystując swój specyficzny potencjał. Żeby jednak skorzystać z tej historycznej szansy, tak jak inne podmioty publiczne czy biznes muszą być dobrze przygotowane pod względem merytorycznym, organizacyjnym i finansowym. Aby organizacje pozarządowe mogły skutecznie wpływać na rozwój swoich społeczności lokalnych muszą być poważnie traktowane przez innych partnerów lokalnych, a w szczególności przez organizatorów rozmaitych procesów konsultacyjnych i decyzyjnych, administrację lokalną. Muszą być autentycznym partnerem. Potrzebują wsparcia materialnego, dającego stabilność instytucjonalną i profesjonalnego szkolenia i doradztwa „wydobywającego” ich autentyczne, niezwykle cenne z punktu widzenia społeczności lokalnych, umiejętności.

 

Autorka: Agnieszka Grafińska-Dejna
Konsultacje merytoryczne: Jerzy Boczoń
Rok wydania 2008