Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich

Od 28 września oficjalnie swoją działalność rozpoczęła Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich. Jej inauguracja odbyła się na Konferencji “Współczesne wartości społeczeństwa obywatelskiego” w Urzędzie Marszalkowskim Wojewodztwa Pomorskiego. Wydarzenie składało się z głównego dyskusyjnego panelu otwierającego oraz z trzech paneli roboczych, w których udział wzięli zaproszeni eksperci. Serdecznie dziękujemy uczestnikom paneli, moderatorom oraz wszystkim zaproszonym gościom.

Czytaj więcej
WPISY | Aktualności

Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich

Od 28 września oficjalnie swoją działalność rozpoczęła Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich. Jej inauguracja odbyła się na Konferencji “Współczesne wartości społeczeństwa obywatelskiego” w Urzędzie Marszalkowskim Wojewodztwa Pomorskiego. Wydarzenie składało się z głównego dyskusyjnego panelu otwierającego oraz z trzech paneli roboczych, w których udział wzięli zaproszeni eksperci. Serdecznie dziękujemy uczestnikom paneli, moderatorom oraz wszystkim zaproszonym gościom.

Wydarzenie zainaugurowali prof. Witold Toczyski – Przewodniczący Rady Programowej Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich, który podzielił się refleksją obywatelską o Współczesnych wartościach społeczeństwa obywatelskiego, Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka ds. NGO oraz Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który mówił o aktywności organizacji pozarządowych w projektach realizowanych w obszarze aktywności obywatelskiej.

Wśród panelistów konferencji znaleźli się także:

prof. Marek Rymsza – Uniwersytet Warszawski; prof. Cezary Obracht-Prondzyński – Uniwersytet Gdański, Prezes Instytutu Kaszubskiego; Magdalena Skiba – Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych UMG; dr Adam Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP; Marta Gumkowska – Koordynatorka Badań Stowarzyszenia Klon/Jawor

Warsztaty w zakresie aktywności społecznej, ekonomicznej i prawnej poprowadzili:

Alicja Zajączkowska z PrePost Consulting, Piotr Stec, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych; dr Krzysztof Stachura, Uniwersytet Gdański; dr Małgorzata Niemkiewicz, Dyrektor MOPR w Gdańsku; Arkadiusz Jachimowicz, Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych; Michał Guć, Wiceprezydent Miasta Gdyni;

Konferencję dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 oraz ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

Artykuły powiązane:
Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja. Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej