Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej

Aktualności

Eksperci PPBO w swoich opracowaniach, komentarzach, artykułach oraz raportach poruszają najważniejsze tematy oraz problemy odnoszące się do polskiego społeczeństwa obywatelskiego, jednocześnie komentując zasadność różnych rozwiązań oraz przedstawiając liczne propozycje zmian i usprawnień.

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz. Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich służy szeroką ofertą opracowań wspierających wybieranie najważniejszych kierunków zmian, w szczególności na terenie województwa pomorskiego.

Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja.

Ideą Local Trends jest inicjowanie dyskusji między przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, nauki i administracji rządowej.

czytaj więcej

Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów

Zapoznaj się z wywiadem z Katarzyną Sroczyńską i Maciejem Starczewskim z Fundacji Media Forum o tym, jak korzystamy z mediów lokalnych, jaka jest ich wiarygodność, co z tego wynika oraz o czym NGO powinny pamiętać, podejmując współpracę z lokalnym tytułem.

czytaj więcej

Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji

„Narzędziownik Gdańskich Partycypacji” to publikacja z propozycjami nowych rozwiązań włączających mieszkańców we współdecydowanie o szeroko rozumianej przestrzeni i polityce miejskiej. W całym procesie wzięło udział łącznie ok. 40 osób wraz z ekspertami zewnętrznymi i obserwatorami, którzy pojawiali się na pojedynczych spotkaniach.

czytaj więcej

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania

16 kwietnia odbyła się premiera 22. edycji corocznego raportu FOB. Obrazuje on trendy i wyzwania ESG w działaniach firm w Polsce. W publikacji zaprezentowano 1046 praktyk realizowanych przez 266 firm.

czytaj więcej

Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze?

Opinia na temat standardów jest różna i zależy w dużej mierze, z jakich pozycji na tę kwestię się patrzy. Instytucje sektora publicznego traktują standardy raczej, jako normę prawną. Organizacje pozarządowe zaś podchodzą do standardów z pewną nieufnością, bojąc się, że zbyt sztywno określony standard może ograniczyć ich kreatywność i swobodę działania, czasami niezbędną w przypadkach niekonwencjonalnych zagrożeń. 

czytaj więcej

Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto.

Czym są działania rzecznicze? To aktywności służące wpływaniu na  zmiany poprzez wyrażanie interesów danego środowiska, społeczności lub grupy zawodowej, czyli na przykład organizacji pozarządowych. Federacje, związki lub organizacje rzecznicze występują w imieniu swoich członków i walczą o zmianę. Działania te mają pomóc rozwiązać problem. Mogą one dotyczyć zarówno problemów lokalnych i globalnych.

czytaj więcej