Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto.

Czytaj więcej
WPISY | Aktualności

Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto.

Za nami kolejny rok wdrażania edukacji dotyczącej DZIAŁAŃ RZECZNICZNYCH w organizacjach pozarządowych. 

Czym są działania rzecznicze? To aktywności służące wpływaniu na  zmiany poprzez wyrażanie interesów danego środowiska, społeczności lub grupy zawodowej, czyli na przykład organizacji pozarządowych. 

Federacje, związki lub organizacje rzecznicze występują w imieniu swoich członków i walczą o zmianę. Działania te mają pomóc rozwiązać problem. Mogą one dotyczyć zarówno problemów lokalnych (np. współpracy z samorządem) i globalnych (wpływanie na kształt prawa czy praktyki stosowania przepisów).

Reasumując działania rzecznicze dzielą się na: 

  • działania lobbingowe i rzecznictwo mające na celu wprowadzanie zmian o charakterze systemowym, np. zmianę prawa;
  • reprezentowanie interesów i rzecznictwo na rzecz członków oraz podopiecznych i klientów organizacji;
  • wchodzenie w spory i debatowanie z administracją publiczną oraz samorządami, np. poprzez udział w konsultacjach społecznych, kampaniach i protestach.

Masz więcej pytań? W specjalnej zakładce odpowiadamy na te, które najczęściej są nam zadawane. https://fundacjarc.org.pl/projekty/ku-stabilnemu-zatrudnieniu-w-ngo/ 

W myśl projektu rzeczniczego realizujemy kampanię Mamy Wpływ!, która stanowi ważną część budowania Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Znajdziesz tam konkretne dane i fakty, czyli to, co lubimy najbardziej!

Przeczytaj i zadecyduj, czy chcesz dołączyć do tworzenia zmiany! https://fundacjarc.org.pl/mamy-wplyw/ 

A dlaczego o tym piszemy? Bo analizy, komentarze i ekspertyzy stanowią bardzo ważną część działań rzeczniczych. Dzięki nim potrzeby nabierają kształtu, a wizje ubierane są w liczby. Z wizji przekształcają się w plan!

Artykuły powiązane:
Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja. Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej