Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania

Czytaj więcej
WPISY | Publikacje

Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania

Rok 2020 niewątpliwie będzie wyznaczał pewien punkt zwrotny w historii. Niespotykana dotychczas skala trudności, obostrzeń, niepewności i wyzwań stanęła naprzeciwko całej ludzkości. Chodzi oczywiście o pandemię COVID-19 i wszystkie jej następstwa. Okazało się, że nic nie będzie już takie jak dawniej…

Ta nietypowa sytuacja postawiła również wyzwania przed sektorem obywatelskim. Jednym z nich okazały się zmiany w strukturze współpracy finansowej pomiędzy samorządami a organizacjami pozarządowymi. Zakres tych zmian oraz wynikające z tego wnioski stały się podstawą przeprowadzonego przez Fundację M.A.P.A. Obywatelska, na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego badania, a w efekcie powstania tegoż właśnie raportu.

To pierwsze tego typu badanie zbierające możliwie kompleksowo wiedzę o strukturze zmian finansowych środków planowanych na współpracę z sektorem społecznym przed pandemią (programy współpracy na 2020 r. były najczęściej przyjmowane pod koniec 2019 r.) oraz w jej trakcie (analogicznie programy współpracy na 2021 r. były przyjmowane pod koniec 2020 r.). Nowatorskie jest również to, że w badaniu zastosowano wskaźnik inflacji i uwzględniono go w strukturze zmian finansowych w ramach współpracy samorządów i organizacji pozarządowych.

Cały proces badawczy okazał się zadaniem o wiele trudniejszym, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Pomimo zastosowania przez
Fundację nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, ogromnej pracy całego zespołu, prawie połowa samorządów w kraju nie udzieliła odpowiedzi w obowiązującym tzw. trybie informacji publicznej. Z niepokojem stwierdzamy, że prawie połowa samorządów w Polsce dwukrotnie nie udzieliło odpowiedzi w ww. trybie (każdy samorząd, który nie odpowiedział na pierwsze pismo dot. informacji publicznej, otrzymywał drugie, nawiązujące oczywiście do pierwszego).

Dzięki zaangażowaniu zespołu pracowników Fundacji i współpracujących z nią specjalistów proces zbierania, weryfikowania i analizowania informacji udało się szczęśliwie doprowadzić do końca. Dziękujemy bardzo wszystkim i każdemu z osobna za wykonanie tej tytanicznej pracy.

Ogromne podziękowania należą się również pracownikom NIW-CRSO wspierającym ten projekt, szczególnie Pani Ewie Dzielnickiej –
głównej specjalistce ds. badań i analiz. Przez cały okres realizacji działania byli Państwo nieocenionym zasobem wiedzy, konsultacji, przykładem partnerskiej współpracy. Dziękujemy za zaufanie oraz wsparcie, jakiego nam Państwo udzielili.

Mamy nadzieję, że raport będzie dla wszystkich Państwa interesującym źródłem wiedzy o zmianach zachodzących w sektorze obywatelskim.

Życzymy Państwu owocnej lektury
Piotr Stec
Prezes Fundacji M.A.P.A. Obywatelska