Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej

Piotr Stec

Prezes Fundacji MAPA Obywatelska

Szkoleniowiec, trener i certyfikowany doradca formalnoprawny dla organizacji pozarządowych. Jest też Członkiem Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Ogólnopolskiego Konwentu Wojewódzkich RDPP. Animator lokalny i działacz społeczny. Przewodzi Fundacji MAPA Obywatelska w Kwidzynie.

Artykuły powiązane: