Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej

Piotr Stec

Prezes PS COP

Prezes Zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, czyli federacji organizacji parasolowych, które wspierają rozwój III Sektora. Szkoleniowiec, trener i certyfikowany doradca formalnoprawny dla organizacji pozarządowych. Jest też Członkiem Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Ogólnopolskiego Konwentu Wojewódzkich RDPP. Animator lokalny i działacz społeczny. Przewodzi Fundacji MAPA Obywatelska w Kwidzynie.

Artykuły powiązane: