Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy

Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich (Fundacja RC) uczestniczyła także w Święcie Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku w dniach 3-4 czerwca 2023, a przede wszystkim w Gdańskim Forum Partycypacji.

Czytaj więcej
WPISY | Aktualności

Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy

Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich (Fundacja RC) uczestniczyła także w Święcie Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku w dniach 3-4 czerwca 2023, a przede wszystkim w Gdańskim Forum Partycypacji. Chcieliśmy pokazać różne strony partycypacji, lokalnych uczestników i aktywistów oraz opowiedzieć o dobrych praktykach i pozytywach dialogu partycypacyjnego.  

Co się działo wczoraj na historycznej Stołówce przy ECSie? 

  • Śniadanie Społeczników, które zgromadziło różnych przedstawicieli lokalnych NGO, urzędników oraz mieszkańców i mieszkanki w różnym wieku.
  • Warsztaty dla Radnych Dzielnicowych, ale także dla dzieci i rodzin.
  • Prezentacja “Dobre Praktyki Partycypacji – Masterplan Piecki-Migowo”.
  • Rozmowa: Jak tworzyć miejsca otwarte? Podręcznik Solidarności Codziennie
  • Młodzi w akcji, czyli Fundacja Ergo zorganizowała debatę oksfordzką,  a Fundacja IRSE przeprowadziła warsztaty kreatywne z grupą Generation Europe. 
  • Poznaliśmy Projekty z zaangażowaniem – na przykładzie dorobku Towarzystwo Urbanistów Polskich. 
  • Zasiedliśmy do „Dialogu: Działaj, Graj, Zmieniaj Kraj” i zagraliśmy w „Democracy Cake – Przepis na demokrację”. Grę poprowadziła Fundacja Edukacja dla Demokracji.
  • Prowadziliśmy rozmowy na Stoisku Miejskich Partycypacji – w punkcie informacyjnym dotyczącym współdecydowania o mieście.

Pełna FOTORELACJA: https://fundacjarc.org.pl/gdanskie-forum-partycypacji-fotorelacja/

A na strefie społecznej (Święto Wolności i Praw Obywatelskich | Gdańsk 2023) razem z Gdańszczanami i Gdańszczankami tworzyliśmy piękną mapę aktywności społecznej, która wyszła daleko poza granice Miasto Gdańsk.  

Relację z całości Święta przeczytacie tu: https://media.gdansk.pl/komunikaty/810353/za-nami-swieto-wolnosci-i-praw-obywatelskich

 

Artykuły powiązane:
Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja. Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej