Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej
WPISY | Publikacje

Pomorskie NGO w obliczu COVID-19

Rok 2020 zapisze się w historii Pomorza i świata jako rok niepewności, strachu i prób odnalezienia się w nieznanej dotąd rzeczywistości. Pandemia COVID-19 i wszystkie związane z nią zagadnienia, problemy i wyzwania, tragedie i sukcesy mocno zmieniły dotychczasowy „mechanizm działania” właściwie w każdej możliwie dziedzinie naszego życia. Taka niepewność, strach i konieczność zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń zaistniała również w pomorskim sektorze NGO.

Wiele trudności nastręczyło pomorskiemu 3 Sektorowi samo zrozumienie zachodzących procesów a następnie adaptację i znalezienie takich form i środków aby móc realizować swoje cele statutowe zachowując jednocześnie wszelkie wymagane formy bezpieczeństwa zdrowotnego i społecznego.
Sektor pozarządowy na Pomorzu niejako „z marszu” zaangażował się w walkę z pandemią i jej skutkami w sposób widoczny i jednoznaczny zwiększając, tak potrzebne w tym newralgicznym momencie, zaangażowanie i mobilizację społeczną wokół pomocy najbardziej potrzebującym w duchu „Solidarności”. Setki tysięcy uszytych maseczek, dziesiątki wolontariuszy dostarczających jedzenie i środki dezynfekcji lub pomagających w domach pomocy społecznych czy hospicjach, setki ludzi pomagających w nauce on-line to tylko niektóre spośród przykładów zaangażowania społecznego, ukazującego wrażliwość społeczną mieszkańców Pomorza wobec wyzwań trudnego, kryzysowego czasu, które zostaną zapamiętane na zawsze.

Niniejszy raport obrazuje potrzeby, trudności oraz działania pomorskiego 3 Sektora w czasie pandemii COVID-19 na podstawie badania przeprowadzonego przez Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych wraz z Pomorską Pracownią Badań Obywatelskich. Mamy nadzieję, że będzie dla Państwa pożytecznym źródłem informacji.

Autorzy:

Piotr Stec

Konsultacja:

Jerzy Boczoń, Łukasz Samborski

Rok publikacji:

2020

Artykuły powiązane:
Biogram autora: