Prezentacja raportu "Zaangażowani czy zajechani. Rozwój kompetencji osobistych u osób pracujących w NGO".

Czytaj więcej
WPISY | Aktualności

Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej

Dnia 17 czerwca w ramach Pomorskiego Forum Animacji Społecznej edycja 2023 zorganizowaliśmy dyskusję-seminarium z ekspertką PPBO Martą Kosińską pt. „Jak robić sobie dobrze? Uwrażliwienie na swoje potrzeby Animatora / Animatorki”, której celem było także omówienie wyników jakościowych badań z raportu „Zaangażowani czy zajechani. Rozwój kompetencji osobistych u osób pracujących w NGO”. 

Podczas spotkania była okazja, by porozmawiać o konieczności prowadzenia regularnej diagnozy i badań dotyczących kondycji oraz dobrostanu działaczy społecznych, którzy mają tendencję do mylenia zaangażowania z zapomnieniem. Błędem jest, aby w pracy dla innych nie pamiętać także o własnych potrzebach. Niemal wszyscy uczestniczy seminarium przyznali się do tego,  że doświadczyli wypalenia oraz miewali silne chwile zwątpienia. Podkreślano także zasadność rozwoju kompetencji oraz podzielono się dobrymi praktykami dbania o dobrostan i bazą wiedzy, która może być przydatna przy pisaniu wniosków i raportów. 

 

Po raz trzeci do Gdańska zjechali się animatorzy społeczni z całego regionu, by tym razem porozmawiać o kondycji wrażliwości społecznej i roli animacji w jej pielęgnowaniu. 

“Wrażliwość społeczna jest głównym motorem działań Fundacji RC od 30 lat. Zresztą to wokół niej zbudowany jest 3. sektor, w tym animacja społeczna.” mówi Łukasz Samborski, dyrektor Fundacji RC – “Tegoroczne forum miało na celu sprawdzenie, czy i jak ewoluowało pojęcie wrażliwości oraz co dziś kryje się pod tym zagadnieniem.” 

Relacja z całości wydarzenia i fotorelacja: https://fundacjarc.org.pl/wrazliwosc-spoleczna-jest-cecha-ludzi-nieobojetnych-slow-kilka-po-iii-pomorskim-forum-animacji-spolecznej-fotorelacja/

 

Artykuły powiązane:
Wolontariat międzynarodowy w województwie pomorskim. Raport. Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja. Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej