Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki”

Czytaj więcej
WPISY | Aktualności

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja zajmująca się  CSR/ESG i zrównoważonym rozwojem, od 2002 r. publikuje raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Dobre praktyki zostały podzielone na 7 obszarów, zgodnie z normą ISO 26000

W zestawieniu znajduje się 1046 dobrych praktyk realizowanych przez 266 firm. W zdecydowanej większości (75 proc.) podmioty zgłaszające dobre praktyki to duże przedsiębiorstwa. 16 proc. stanowią firmy średnie. Firmy małe i mikro to odpowiednio 7 proc. i 2 proc. reprezentowanych przedsiębiorstw.

Najwięcej działań zaprezentowanych w raporcie dotyczy:

 • zaangażowania społecznego (418 dobrych praktyk),
 • praktyk z zakresu pracy (249 dobrych praktyk),
 • praktyk z zakresu środowiska (210 dobrych praktyk).

Do mniej licznych należą obszary dotyczące:

 • praw człowieka (54 dobre praktyki),
 • zagadnień konsumenckich (46 dobrych praktyk),
 • uczciwych praktyk operacyjnych (37 dobrych praktyk),
 • ładu organizacyjnego (32 dobre praktyki).

Praktyki zgłoszone do raportu opisano także pod kątem przyczyniania się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Najczęściej są to działania dotyczące:

 • Celu 3 Dobre zdrowie i jakość życia (221 dobrych praktyk),
 • Celu 12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (218 dobrych praktyk),
 • Celu 4 Dobra jakość edukacji (214 dobrych praktyk).

Najrzadziej wskazywanymi są:

 • Cel 2 Zero głodu (13 dobrych praktyk),
 • Cel 16 Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje (12 dobrych praktyk),
 • Cel 14 Życie pod wodą (3 dobre praktyki).

Pobierz raport i inspiruj się dobrymi praktykami!!!

Artykuły powiązane:
Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja. Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej