Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa Wybór tekstów

Publikacja powstała w ramach projektu „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Czytaj więcej
WPISY | Aktualności

Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów

Publikacja powstała w ramach projektu „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach wspomnianego przedsięwzięcia nawiązały współpracę 4 podmioty: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Fundacja RC) z Gdańska, Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Pracownia Pozarządowa reprezentująca województwo zachodniopomorskie oraz Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z terenu województwa warmińsko – mazurskiego. Tym sposobem udało nam się objąć wsparciem duży obszar północnej części naszego kraju.

Celem, który przyświecał nam w trakcie realizacji projektu, było zwiększenie możliwości aktywnego i merytorycznego uczestnictwa w procesach stanowienia prawa podmiotom tzw. trzeciego sektora. Nasze wspólne doświadczenia wskazują, że dzięki podniesieniu kompetencji swoich przedstawicieli/lek, organizacje pozarządowe mają szanse wzmocnić potencjał merytoryczny i wizerunkowy, stając się bardziej rzetelnym partnerem dla administracji na szczeblu krajowym i regionalnym. Wierzymy, że udział szerszej grupy obywateli/ek w procesach tworzenia prawa przełoży się na wzmocnienie jakości jego stanowienia i decyzji podejmowanych na jego podstawie. Ma to także szansę usprawnić proces programowania działań publicznych, aby decyzje podejmowane na różnych poziomach (także na poziomie centralnym), a dotyczące kształtu danej polityki, zapadały przy jak najszerszym zaangażowaniu interesariuszy i we współpracy z nimi.

Jednak aby ten proces zakończył się sukcesem należy sobie zadać kilka pytań dotyczących tego, jakie są konieczne warunki, aby sektor pozarządowy mógł podjąć wyzwanie, jakim jest równoprawne uczestnictwo w procesie stanowienia prawa. Należy się zastanowić, czy istniejące możliwości podejmowania dialogu są wystarczające i przede wszystkim, czy nasza kultura współpracy wciąż nie pozostawia jednak wiele do życzenia.

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie dorobku Forów organizowanych w ramach wyżej wspomnianego projektu, zawiera zagadnienia, które wzbudziły najwięcej emocji, pytań czy dyskusji. Nad wyborem tekstów dyskutowaliśmy w ramach Panelu Ekspertów – mamy nadzieję, że okażą się dla Państwa interesujące, a publikacja będzie stanowiła element upowszechniający wiedzę wśród tych, z którymi nie dane nam było zetknąć się w ramach realizowanych działań.

Serdecznie zachęcam do lektury.
Antonina Paplińska – Boczoń
Członkini Panelu Ekspertów

 

 

Redakcja:
Antonina Paplińska-Boczoń
Autorzy:
Antonina Paplińska-Boczoń, Jerzy Boczoń, Krzysztof Stachura, Maria Witecka-Wiese
Grafiki:
Adrianna Wałdoch
Skład i łamanie:
Klara Mirecka

Artykuły powiązane:
Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja. Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej
Biogram autora: