Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej

Czytaj więcej
WPISY | Publikacje

Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej

W grudniu 2023 r. zakończył się II etap procesu konsultacyjnego nad powstającym właśnie Masterplanem dla dzielnicy Piecki-Migowo w Gdańsku. Dokument powstaje pod okiem Architekta Miasta Gdańska profesora Piotra Lorensa we współpracy z innymi jednostkami miejskimi i wydziałami Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w tym: Biurem Rozwoju Gdańska, Wydziałem Rozwoju Społecznego, Biurem ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, a także we współpracy z Radą Dzielnicy Piecki-Migowo. Facylitatorem spotkań jest
Przemysław Kluz, a projektantami Masterplanu – architekci z pracowni Graph31.

Ale po kolei…

Co to jest Masterplan i czym różni się od innych dokumentów planistycznych takich jak np. Studium dzielnicy czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Przeczytaj w naszej publikacji.

Redakcja: Martyna Nagórska
Oprawa graficzna i skład: Adrianna Wałdoch

Artykuły powiązane:
Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja. Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej
Biogram autora: