WPISY | Aktualności

Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja.

Fundacja RC współpracuje z organizatorami już trzeci rok z rzędu, ale po raz pierwszy jej przedstawicielki i przedstawiciel zabiorą głos podczas dyskusji panelowych oraz na Scenie Dobrych Praktyk. Podczas wydarzenia będziemy promować również ofertę Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich.

Ideą Local Trends jest inicjowanie dyskusji między przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, nauki i administracji rządowej. Poznaj program SKF Sopot 2024, który koncentruje się na najistotniejszych kwestiach dla rozwoju polskich wsi, miasteczek, gmin, miast i regionów.

Program LOCAL TRENDS 2024 > https://localtrends.pl/program-skf-2024/

 

Data :13 maja 2024,15:00 – 16:00; Sala: COLUMBUS CD

Jak podnosić jednocześnie poziom życia, zaangażowania mieszkańców oraz chronić środowisko w miastach? Dobre praktyki współpracy biznesu i samorządu, Szczegóły: https://tiny.pl/dclsk

Prowadzenie: Martyna Nagórska, Koordynatorka projektów, Główny Specjalista, Biuro Architekta Miasta

Paneliści: 

  • Krzysztof Iwaniuk, Wójt Terespola, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
  • Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania
  • Krzysztof Rdest, Prezes Zarządu EMKA S.A
  • Marcin Skwierawski, Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, Wiceprezydent Sopotu w latach 2014-2023

Data: 14 maja 2024,11:40-12:00; Scena Dobrych Praktyk

Jak zwiększać zaangażowanie mieszkańców we współdecydowanie? – analiza wybranych samorządów w Polsce pod kątem form konsultacji społecznych. Szczegóły: https://tiny.pl/dclsb

Prezentują: Martyna Nagórska, Koordynatorka Projektów i Łukasz Samborski, Dyrektor Fundacji RC

 

Data :14 maja 2024,13:40-14:40; Sala Marco Polo E

Finanse i rozwój organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Szczegóły: https://tiny.pl/dcl6g

Prowadzenie: Piotr Stec, Przewodniczący Rady Narodowego Instytut Wolności

Panelistki/ści:

  • Magdalena Jabłońska, Specjalistka ds. Partnerstw i Społecznej Odpowiedzialności, Fundacja RC i i Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych
  • Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Urząd Miejski w Lublinie
  • Stefan Kołucki, Kierownik Biura Programów Horyzontalnych NIW-CRSO

 

Data:14 maja 2024, 13:40 – 14:40, Sala: VASCO DA GAMA Forum Młodych

O grantach słów kilka: jak pisać wnioski i się nie zgubić. Szczegóły: https://tiny.pl/dcl6c

Gospodarz: Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu

Paneliści/tki: 

  • Patryk Golba-Zawadzki, Współzałożyciel i Prezes Zarządu Fundacji Jagiellonica
  • Martyna Rajchel, Fundacja Ergo
  • Paulina Truszkowska-Adamczyk, Koordynatorka projektów, Fundacja RC

 

 

 

Gospodarze: Miasto Sopot, Miasto Poznań, Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorzy: Fundacja Centrum Myśli Strategicznych, Grupa MTP

Patronat Honorowy: Wojewoda Pomorska Beata Rutkiewicz Partnerzy Samorządowi: Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP
Partner Strategiczny: Bank Gospodarstwa Krajowego
Partner Premium: Autopay
Partnerzy: Agencja Rozwoju Pomorza, Betacom
Sponsor: Comarch

Partnerzy Merytoryczni: Instytut Finansów Publicznych, Kompaktowy Pleszew, Związek Miast i Gmin Morskich i Fundacja RC
Partnerzy Instytucjonalni: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, Gdański Klub Biznesu, Polska Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie PRO, Think Tank, Unia Miasteczek Polskich, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wielkopolski Związek Pracodawców, Związek Gmin Pomorskich

 

Artykuły powiązane:
Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja. Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej