Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze?

Czytaj więcej
WPISY | Aktualności

Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze?

DLACZEGO STANDARDY ORGANIZACJI WSPARCIA SĄ WAŻNE W III SEKTORZE

Jerzy Boczoń

Czy rozumiemy i doceniamy standardy w sferze społecznej?

Opinia na temat standardów jest różna i zależy w dużej mierze, z jakich pozycji na tę kwestię się patrzy. Znamiennego, jak mi się wydaje rozpoznania w tej sprawie dokonano ponad 10 lat temu w trakcie prac badawczych dotyczących Modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, gdyż kwestia ta miała ówcześnie dość zasadnicze znaczenie. Instytucje sektora publicznego traktują standardy raczej, jako normę prawną, która może być przywoływana, szczególnie wtedy, gdy pojawia się sytuacja konfliktowa, ale także przy powierzaniu zadania wg. tej określonej prawnie normy. Organizacje pozarządowe zaś podchodzą do standardów z pewną nieufnością, bojąc się, że zbyt sztywno określony standard może ograniczyć ich kreatywność i swobodę działania, czasami niezbędną w przypadkach niekonwencjonalnych zagrożeń.  W kontekście dość niskiego poziomu partnerstwa międzysektorowego, widzą w niej często narzędzie wymuszania typowych, łatwych do kontrolowania zachować i czynności, a nie możliwości  zbudowania ścieżki rozwojowej. Choć mimo swej słabości instytucjonalnej, nadal stanowią one główną siłę w kreowaniu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, ciągle rosnących i „mutujących” coraz szybciej problemów społecznych. Sam standard, określający jakość usługi jest dla NGOs sprawą etyczną a nie prawną.

Ujmując rzecz bardziej obrazowo, organizacje pozarządowe rozumieją standardy bardziej w kategorii „przykazania”. Administracja samorządowa raczej na wzór przepisu ustawy”

Obawy te powinny być ograniczane poprzez stosowanie odpowiednich procedur, zgodnych z zasadami, jakie obowiązują w procesie  standaryzacji, zasady: adekwatności, elastyczności, ramowości i spójności.

Przeczytaj cały artykuł: POBIERZ

Artykuły powiązane:
Wolontariat międzynarodowy w województwie pomorskim. Raport. Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja. Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej
Biogram autora: