Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie Nowy Rozdział

7 września odbyła się kolejna konferencja organizowana przez Pomorską Pracownię Badań Obywatelskich – „Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy rozdział?”. Konferencja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Wydarzenie składało się z katalogu dobrych praktyk, panelu dyskusyjnego oraz paneli roboczych.

Czytaj więcej
WPISY | Aktualności

Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział?

7 września odbyła się kolejna konferencja organizowana przez Pomorską Pracownię Badań Obywatelskich – „Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy rozdział?”. Konferencja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Wydarzenie składało się z katalogu dobrych praktyk, panelu dyskusyjnego oraz paneli roboczych.

W wydarzeniu brało udział wiele wybitnych osobowości takich jak:
Profesor Witold Toczyński – Przewodniczący Rady Programowej Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich.
Jakub Hamanowicz – p.o Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańsk
Prof. Dr. Hab. Maria Mendel – Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej
Agnieszka Kapała-Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.
Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Marcjusz Kwidziński – Dyrektor pomorskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Tomasz Keler – Członek Zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych

I wiele innych…

Zdjęcia

Image 1 of 29

Artykuły powiązane:
Wolontariat międzynarodowy w województwie pomorskim. Raport. Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja. Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej