Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej
WPISY | Publikacje

Nieprzypadkowo aktywni

Pandemia zmusiła całe społeczeństwa oraz ich rządy do poszukiwania mechanizmów obronnych. Podobnie zdrowe ciało zaatakowane przez wirus musi podjąć walkę i aktywować odpowiedź układu immunologicznego, aby nie doprowadzić do zbyt dużego spustoszenia.

Badanie zostało przeprowadzone metodą case study – przyjrzeliśmy się dziesięciu przykładom spontanicznych reakcji sektora obywatelskiego na zaistniałą, trudną sytuację. Naszym celem było również rozpoznanie uwarunkowań podejmowania takich działań oraz zasobów, jakie NGO-sy mogły zaangażować w walkę z pandemią. W końcowej fazie analizy chcieliśmy ocenić skuteczność zrealizowanych inicjatyw oraz ich wpływ na dalsze funkcjonowanie zaangażowanych podmiotów. Mamy nadzieję, że wnioski wyciągnięte z przeprowadzonego badania nie tylko powiedzą nam coś nowego o nas samych, ale także będą stanowiły przyczynek do przygotowania się na podobne sytuacje w przyszłości.

Autorzy:

Jerzy Boczoń, Antonina Paplińska, Piotr Stec

Konsultacja:

Łukasz Samborski

Rok publikacji:

2020

Artykuły powiązane:
Biogram autora: