Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej

Oferta

Masz pomysł na świetną inicjatywę? Masz problem społeczny do rozwiązania?

Nie masz czasu lub nie umiesz napisać raportu, rekomendacji, analizy lub komentarza? 

Potrzebujesz danych i wytycznych? 

 

Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich to

  • Rekomendacje dla biznesu oraz władz lokalnych na temat współpracy z NGO
  • Strategie dla NGO w obszarze budowania partnerstw międzysektorowych
  • Tworzenie i ewaluacja Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dla samorządów terytorialnych w trybie rocznym lub wieloletnim
  • Ewaluacje projektów i innowacji realizowanych i współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Niektóre zagadnienia trzeba opisać, a nie tylko o nich rozmawiać. Często, by wprowadzić zmianę, należy dobrze zbadać problem. Otaczają nas zjawiska społeczne, które żyją własnym rytmem. Nawet najlepsza idea musi być podparta faktami i danymi. 

Jesteśmy zespołem ekspertów związanymi zawodowo z różnymi sektorami. Potrafimy analizować, badać i opisywać wyzwania życia społecznego łącząc perspektywę badaczy akademickich oraz działaczy społecznych. 

Współpracujemy z oraz dla przedstawicieli:

  • instytucji publicznych,
  • środowiska biznesowego.
  • sektora pozarządowego.

 

 

Ile to kosztuje?

Każde zlecenie wyceniamy osobno z uwagi na jego złożoność, czas realizacji oraz zakres partnerstwa. Wycena wstępna następuje po pierwszym kontakcie ze zleceniodawcą, po uzyskaniu odpowiedzi na pytania mające wpływ na oszacowanie obszaru pracy.

W celu umówienia spotkania, prosimy o mail: biuro@fundacjarc.org.pl

lub wiadomość poprzez formularz kontaktowy: https://ppbo.org/kontakt/  

Pobierz ofertę w PDF