Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej

Oferta

Ekspertyzy prawne

Opinie mają na celu m.in. wyjaśnianie problemów prawnych, proponowanie rozwiązań, w tym też wariantowych, wydawanie rekomendacji.
czytaj więcej

Badania społeczne

Oferujemy realizację badań społecznych, opracowanie lokalnych strategii, analiz, diagnoz oraz ewaluacji projektów, których wyniki mogą zostać wykorzystane do skonstruowania określonych programów oraz dokumentów strategicznych.
czytaj więcej

Analizy i komentarze

Dostarczane przez nas dane są nie tylko rzetelne, ale także pomocne w podejmowaniu decyzji. Dane opatrujemy komentarzem i rekomendacjami, dzięki czemu łatwiej je wykorzystasz.
czytaj więcej

Organizacja konferencji branżowych

Oferujemy kompleksową organizację konferencji, kongresów i innych wydarzeń (zarówno w formie stacjonarnej jak i online)
czytaj więcej