Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej

Łukasz Samborski

Ekonomista

Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie doktorant i nauczyciel akademicki. Od 9 lat związany z sektorem pozarządowym, koordynator wielu projektów społecznych oraz edukacyjnych. Dyrektor Fundacji RC, członek zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych oraz prezes zarządu Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Prospekt.

Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego VI Kadencji. Naukowe zainteresowania skupia wokół ekonomii, przede wszystkim aspektów finansowych w III sektorze.