Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej

Jacek Gralczyk

Redaktor i autor kilkudziesięciu wydawnictw, artykułów i opracowań o tematyce związanej z animacją społeczną. Brał udział w realizacji ogólnopolskich i międzynarodowych projektów naukowych i edukacyjnych z zakresu aktywizowania społeczności lokalnych oraz rozwijania partycypacji społecznej i publicznej . Aktywny trener i wykładowca akademicki. Na stałe związany ze stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Artykuły powiązane: