Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej

Publikacje

Eksperci PPBO w swoich opracowaniach, komentarzach, artykułach oraz raportach poruszają najważniejsze tematy oraz problemy odnoszące się do polskiego społeczeństwa obywatelskiego, jednocześnie komentując zasadność różnych rozwiązań oraz przedstawiając liczne propozycje zmian i usprawnień.

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz. Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich służy szeroką ofertą opracowań wspierających wybieranie najważniejszych kierunków zmian, w szczególności na terenie województwa pomorskiego.

Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim

Niniejszy raport ma na celu przedstawienie aktywności obywatelskiej osób będących członkami Rad Organizacji Pozarządowych w województwie pomorskim. Z założenia ROP to organ doradczy, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb jednostki administracyjnej, przy której działa. Niniejszy raport jest zarówno próbą diagnozy ich obecnej sytuacji jak i zestawieniem wniosków i rekomendacji, które mogą okazać się bardzo pomocne w dalszym funkcjonowaniu Rad Organizacji Pozarządowych na Pomorzu.

czytaj więcej

Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim

Niniejszy raport ma na celu przedstawienie aktywności obywatelskiej osób będących członkami Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie pomorskim. Z założenia RDPP to organ doradczy, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb jednostki administracyjnej, przy której działa. Niniejszy raport jest zarówno próbą diagnozy ich obecnej sytuacji jak i zestawieniem wniosków i rekomendacji, które mogą okazać się bardzo pomocne w dalszym funkcjonowaniu Rad Działalności Pożytku Publicznego na Pomorzu.

czytaj więcej

Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania

To pierwsze tego typu badanie zbierające możliwie kompleksowo wiedzę o strukturze zmian finansowych środków planowanych na współpracę JST z sektorem społecznym przed pandemią (programy współpracy na 2020 r. były najczęściej przyjmowane pod koniec 2019 r.) oraz w jej trakcie (analogicznie programy współpracy na 2021 r. były przyjmowane pod koniec 2020 r.). Nowatorskie jest również to, że w badaniu zastosowano wskaźnik inflacji i uwzględniono go w strukturze zmian finansowych w ramach współpracy samorządów i organizacji pozarządowych.

czytaj więcej

Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań

Badania zostały przeprowadzone w 2008 roku w celu lepszego poznania oraz rozumienia ówczesnego III sektora. Zostały wykonane przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Badaniem zostało objętych 550 organizacji pozarządowych z Pomorza.

czytaj więcej

NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać

Publikacja to zbiór pytań i odpowiedzi, które pozwolą Wam wyjść stopniowo z wiedzowej mgły i śmiało popędzić autostradą trzeciego sektora. Chcemy to zrobić łagodnie i z troską. By Was zachęcić, a nie zniechęcić do podejmowania inicjatyw społecznych. Publikacja skupia się i omawia najważniejsze treści stanowiące bazę i esencję sektora. Każdy z autorów miał za zadanie pisać do Was tak, jakbyście niczego o organizacjach pozarządowych i o danym zagadnieniu nie wiedzieli.

czytaj więcej

Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim

Niniejsze badanie wolontariatu młodzieży szkolnej w województwie pomorskim zostało przeprowadzone w ramach działań Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich. Jest to element szerszego badania pomorskiego wolontariatu.
Badanie przeprowadzono metodą ankiety elektronicznej w okresie od sierpnia do października 2021 roku.
Udział w nim wzięło 807 uczniów i uczennic z województwa pomorskiego.

czytaj więcej