Witold Toczyński

Dr hab. Witold Toczyski – twórca socjoekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. W 1991 włączył się do przemian ustrojowych w planowaniu regionalnym jako dyrektor Biura Rozwoju Regionalnego w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych do 2003 roku. Kierował też Ośrodkiem Badań Regionalnych na UG. Założyciel Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych. Kierował wieloma projektami w nurcie rozwoju zrównoważonego w programie Interregu m.in.   AGORA i ECOREGION. Inicjator badań nad przedsiębiorczością społeczną młodzieży i stosowania zasad demokracji deliberatywnej w sektorze organizacji pozarządowych w Towarzystwie Debat Obywatelskich. Przewodniczący Rady Programowej Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich.