Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej
OFERTA   |   Badania społeczne

Badania społeczne

Proponujemy Państwu realizację badań społecznych, opracowanie lokalnych strategii, analiz, diagnoz oraz ewaluacji projektów, których wyniki mogą zostać wykorzystane do skonstruowania określonych programów oraz dokumentów strategicznych.

Badania dla organizacji pozarządowych

  • Ewaluacje projektów systemowych oraz projektów realizowanych i współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
  • Diagnoza lokalnej społeczności

W obszarze jakości życia mieszkańców, polityki miasta, gminy

  • Badania dotyczące rewitalizacji miasta/gminy.
  • Diagnoza potrzeb i oczekiwań seniorów w zakresie ich uczestnictwa w życiu społecznym, szczególnie w zakresie edukacji, zdrowia oraz kultury i sztuki.
  • Badanie jakości życia w mieście/gminie/powiecie

 

W obszarze polityki społecznej

  • Roczny/Wieloletni Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
  • Badanie potrzeb i oczekiwań seniorów. Diagnoza potrzeb i oczekiwań seniorów, Polityka senioralna
  • Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych oraz lokalna diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych w mieście lub gminie.
Jestes zainteresowany? Napisz do nas!